איך להפוך ”אנשים טובים” ל”עובדים מקצועיים” במפעל

מאת : מנחם לוי מנכ"ל חברת עלמה הדרכה המתמחה בשירותי הדרכה לתעשייה

תמונת מצב בתחום הכשרת עובדי התעשייה
אין זה סוד שההכשרה הבסיסית לעובדי התעשייה נמצאת במצב עגום. ב-2012 דיווחה התאחדות התעשיינים על מחסור של כ-5000 עובדים מקצועיים והמצב לא השתנה. מהיכן שואבת התעשייה הישראלית את עובדיה?

בתי ספר מקצועיים תיכוניים
סיפקו בעבר עובדים בעלי ידע מקצועי בסיסי שהשתלבו כפועלים מיומנים בתעשייה.
כיום חל צמצום דרסטי בכמות בתי הספר והתלמידים במתכונת זו וגם בתיה"ס שנותרו מכשירים לרוב את התלמידים לתעודת הנדסאי והם אינם נקלטים לתעשייה כעובדי ייצור.

מכללות
בעבר עסקו במסלולים רבים של הכשרה מקצועית ובשיתוף התמ"ת הכשירו בעלי מקצועות טכניים והסמיכו אותם בתעודות מקצוע פורמאליות (מקצועות כגון: ריתוך, מסגרות, מכונאות וכו` )
בנוסף הכשירו המכללות גם טכנאים שקבלו הכשרה מעשית והשתלבו במקצועות טכניים פשוטים יחסית בתחילת דרכם במפעל.
כיום: כמות ההכשרות המקצועיות ירדה מאוד עקב ביקוש נמוך, מסלול הטכנאים כמעט ואינו קיים והמסלול השכיח כיום במכללות הינו מסלול ההנדסאים שבוגריו אינם מעוניינים (ובצדק) להשתלב כעובדי ייצור.

צה"ל כמקור לכח אדם מקצועי
בעבר הכשיר צה"ל אלפי חיילים במקצועות הטכניים. חיילים אלו רכשו מקצוע וניסיון מעשי והשתלבו לאחר מכן במקצועות הטכניים בתעשייה. הדגש בעבר ניתן על השלמת השכלה טכנית "לחלשים" שרכשו מקצוע פורמאלי שיעזור להם בעתיד.
כיום: צה"ל עדיין מכשיר חיילים רבים למקצועות הטכניים אך רובם לא נקלטים בתעשייה.
צה"ל שם פחות דגש על חינוך האוכלוסייה "החלשה" והוא משקיע יותר בחיילים בעלי יכולות גבוהות לטיפול במכשור המאוד מתוחכם ויקר.
התוצאה: מרבית החיילים בעלי מקצוע טכני בצבא פונים להשלמת השכלה גבוהה ואינם מגיעים לתעשייה.

עולים חדשים
לאחר העלייה ההמונית מברה"מ בתחילת שנות ה-90, הוצף השוק בבעלי מקצועות טכניים שהיו מוכנים לעבוד בתעשייה גם בתפקידים זוטרים. אוכלוסייה זו כמעט ומוצתה כיום.
המבוגרים פרשו או נמצאים לקראת פרישה והצעירים השתלבו במקצועות אקדמיים בהתאם להשכלתם וחלקם פרשו מהתעשייה.

שינויים גיאופוליטיים
בשנים האחרונות נותקה התעשייה כמעט לחלוטין מתושבי השטחים שהיו מקור גדול לעובדי ייצור.
חלקם היו בעלי ידע טכני טוב ורובם היו מוכנים לעסוק בעבודת כפיים.
מחסור זה לא כוסה עד היום וישנה התנגדות מהותית לשלב בתעשייה עובדים זרים אחרים.

סימפטום "הבחור הטוב"
מחוסר ברירה קולטים מפעלים רבים עובדים בעלי ידע מקצועי מועט או חסרי ידע בכלל.
עובדים אלה מתאפיינים בנשירה גבוהה, דבר הגורם לעלויות גבוהות ושוב למחסור.
עובדים המתגלים כמסורים, ממושמעים ובעלי רצון לעבוד נשארים לפרקי זמן ארוכים יותר במפעל ומתקדמים בהדרגה. אנו מוצאים אותם לעיתים קרובות כעובדי אחזקה, מפעילים מיומנים, עובדי ביקורת ואף בתפקידי ניהול זוטרים (ראשי צוותים, מנהלי עבודה).
לעיתים קרובות העובד "קופץ כתה" לתפקיד אחר אך יש לו חוסר ממשי בידע מקצועי.
זהו העובד אותו נרצה לקדם ולשמר אך עלינו לדאוג להשלמת הידע המקצועי החסר לו.

המלצות מעשיות להכשרת עובדי הייצור:
הפתרון מורכב ממס` נושאים שיש לטפל בהם בצורה מסודרת ומקצועית:
הגדרת הידע המקצועי הנדרש לתפקיד - הגדרה נכונה ע"י בעלי המקצוע הוותיקים במפעל ביחד עם אנשי הניהול תמפה את נושאי הידע שבעל התפקיד זקוק להם.
אבחון הידע האישי הקיים – מיפוי רמת הידע של העוב . האבחון הינו פשוט יחסית אבל יש לבצעו ללא דעות קדומות: (כן, יש עובדי אחזקה שלא יודעים לקרוא שרטוט!! כן, יש מנהלי מחלקות שלא למדו מעולם ניהול)
בניית תוכנית הדרכה - לאחרי ביצוע שני השלבים הקודמים הנוסחה פשוטה:

ידע מקצועי נדרש - ידע קיים = תוכנית הדרכה

הדרכה מעשית - כיוון שהדרכה זו מיועדת לגשר על הפער תוך ניצול הניסיון של העובד, עליה לעמוד במס` כללים שלא כל גופי ההדרכה יודעים להתמודד איתם:
- מדריך עם ניסיון מעשי – מדריך ללא ניסיון בשטח לא יצליח ליצור את הקשר המתאים עם אוכלוסייה זו.
- תוכנית מעשית – בהכשרות אלו אין כמעט יתרון ללימודי התיאוריה, יש למצוא דרכים כיצד להתאים כל תוכנית לשטח, למכונות הספציפיות ולאוכלוסייה.
- תרגול מעשי - הדגמה במעבדות, ביצוע סימולציות ניהוליות, הכשרה ליד המכונות - אלו הם סוגי האתגרים איתם אנו מתמודדים.
- קצר וקולע – אוכלוסייה זו אינה מנוסה בתהליכי למידה. יש לבנות תוכנית קצרה ככל הניתן ולהדריך רק את הנושאים החסרים באמת לעבודה התפעולית.
- התאמת שעות וימי הלימוד – יש להתחשב ככל הניתן בצרכי המפעל ולהתאים את שעות ההדרכה ליכולות המפעל (מניסיוני: לכל מפעל העדפות אחרות)
- גמישות בלוחות הזמנים – מפעלי תעשייה מאופיינים בתהליכים בלתי מתוכננים (תקלות, לחצי אספקה וכו`) חשוב שחברת ההדרכה תוכל להתגמש על מנת לא ליצור נזק למפעל.
- מיקום ההדרכה – עדיף לשנע מדריכים למרחקים גדולים ובכך לחסוך זמן עבודה יקר מהתלמידים. גמישות במיקום מחייבת חברות הדרכה הבנויות לכך מראש.

לסיכום: הדרכה נכונה תוכל להפוך "אנשים טובים " לעובדים מצוינים ומקצועיים

מודל הדרכה

מודל "הדרכה מנוהלת" של חברת עלמה פותח והותאם לצורכי ההדרכה בדגש על מפעלי התעשייה. אנו מאמינים כי סביבה עסקית תחרותית ודינאמית כמו זו של תקופתנו מחייבת את הארגון להוסיף ללמוד ולהשקיע בהון האנושי. יישום תוכנית הדרכה ייחודית המקדמת את העשרת הידע המקצועי בתוך הארגון בד בבד עם פיתוחן של מיומנויות בין-אישיות יסייעו בידי הארגון לעמוד בפני האתגרים הפנים ארגוניים והחוץ ארגוניים מול המתחרים ומול הלקוחות הפוטנציאלים. יחד עם זאת במפעלי תעשיה יש לשים דגש רב להכשרה והסמכת עובדים בתחום הבטיחות , הפעלת ציוד המחייב הסמכה חוקית (רשיונות חשמל, עגורן, צמ"ה וכו`) והדרכה מעשית בשטח.

לאחרונה פרסם מכון התקנים תקן חדש "ניהול האיכות קווים מנחים להדרכה" תקן 10015. למרות שתקן זה אינו מחייב עדיין הרי הוא משתלב בתקני ה-9000 ISO.
אין ספק שמפעל המיישם את מודל ההדרכה המנוהלת עונה על צרכי פרק ההדרכה במבדקי האיזו השונים.

מודל הדרכה זה פותח מתוך תפיסת עולם הרואה את מכלול ההדרכה בארגון כמרכיב חשוב לניהול נכון, לאפקטיביות וליעילות בעבודה באמצעות פיתוח מומחיות ביצועית של העובדים והפיכת הארגון ל"אירגון מומחה".

המודל כולל את השלבים הבאים: (מודל מעגלי)
1. איתור צורכי הדרכה.
2. הכנת תוכנית הדרכה
3. ביצוע ההדרכה
4. הערכת אפקטיביות ההדרכה

פירוט השלבים:
1. איתור צורכי הדרכה
איתור צורכי ההדרכה יתבסס על ניתוח של צורכי הארגון הקיימים והצפויים בהשוואה לכשירות הקיימת של עובדיו. תהליך ראשוני זה במעגל ההדרכה הינו תהליך חשוב ומשמעותי בדרך לביצועה של תוכנית הדרכה שנתית אפקטיבית המותאמת לצרכי הארגון הספציפי.

בשלב זה יבחנו הנושאים הבאים:
א. ניתוח עיסוקים - ראשית, ננתח ביתר פירוט את תחומי העיסוק בארגון. נלמד את תחומי פעילותו של הארגון ונעמוד על הידע הנדרש בקרב העובדים בכדי לפעול באורח אפקטיבי למען השגת המטרות הארגוניות.
ב. סקר צרכים - נבחן את מצב הכשירות המקצועית של כלל העובדים. את הסקר נבצע באמצעות מספר שיטות: ראיונות עם מנהלי עבודה, שיחות עם עובדים, תצפיות ותשומות מומחים בתחום.
ג. ניתוח פערי הידע - לאחר שלב ניתוח העיסוק וסקר הצרכים נעמוד על פערי הידע האישיים לכל עובד בארגון ונמליץ להשלימם באמצעות קורסי ההדרכה השונים.

תוצאות שלב זה הן:
• הגדרת הפערים בין הכשירות הקיימת לנדרשת
• הגדרת ההדרכה הנדרשת
• תיעוד צורכי הדרכה מוגדרים

2. הכנת תוכנית הדרכה
בשלב זה, לאחר איתור צורכי ההדרכה בארגון תפותח תוכנית הדרכה מפעלית שנתית כללית אשר אליה תוצמד תוכנית הדרכה אישית לכל עובד ועובד. בנוסף, יצוינו בשלב זה הנושאים הבאים:
• יצוינו הפעולות שיש לבצען בכדי להתייחס לפערי הכשירות שזוהו.
• יוגדרו הקריטריונים להערכת תוצאות ההדרכה
• יוכן תקציב הדרכה.

3. ביצוע ההדרכה
בשלב זה ייושמו כל פעילויות ההדרכה שהוגדרו לביצוע בתוכנית ההדרכה (קורסים טכניים, בטיחותיים, קורסי פיתוח ההון האנושי).
בשלב זה יופעלו מדריכים חיצוניים ופנימיים בהתאם לצורך.

4. הערכת תוצאות ההדרכה
השלב הרביעי והאחרון במעגל ההדרכה הוא שלב הערכת תוצאות ההדרכה. ההערכה נועדה לבחון את אפקטיביות ההדרכה תוך בדיקה האם יעדי הארגון ויעדי ההדרכה הושגו.
הערכת תוצאות ההדרכה בטווח הקצר מתבססת על משוב מהמודרך על שיטות ההדרכה, משאבים שנוצלו, ידע ומיומנויות שהושגו בעקבות מההדרכה.
הערכת תוצאות בטווח הארוך מתבססת על:
• הערכת ביצועי המודרך לאחר פעילות ההדרכה.
• שיפור הפריון של המודרך והפחתת עלויות "אי האיכות"

כל הדרכה תלווה בדו"ח הערכה הכולל ניתוח נתוני ההדרכה, ממצאים, לקחים והמלצות לשיפור.

לסיכום:
תכנון מוקדם וביצוע מקצועי יכול לקדם את עובדי הארגון ולהגביר את התפוקה במפעל.
ביצוע יעיל של התוכנית יביא לחסכון משמעותי הן בעלויות ההדרכה והן בשיפור
התוצאות העיסקיות של החברה.

מכשור ובקרה - 2017

קורס מכשור ובקרה - בשיתןף התאחדות התעשיינים מחוז צפון ו-ISA,
העמותה הבינלאומית לאוטומציה ישראל


עלמה הדרכה בשיתוף התאחדות התעשיינים צפון ו-ISA, העמותה הבינלאומית לאוטומציה ישראל קיימה החודש לראשונה קורס מכשור ובקרה מקצועי לעוסקים בתחום בתעשייה. הקורס מיועד לספק ידע עדכני ורחב למהנדסים, הנדסאים, טכנאים ומנהלי מוצר במפעלים, כמו גם לעובדי אחזקה וייצור, חשמלאים וצוות טכני בעלי זיקה לנושא. ליאור אפלבאום, מנהל מרחב צפון בהתאחדות, מסר כי "אנו עמלים כל העת על בניית תמהיל קורסים והכשרות אשר יענה על הצרכים השונים של התעשייה הצפונית בהתמקצעות. הקורסים, ימי העיון, הסדנאות וההכשרות המקצועיות ניתנים לא פעם גם בהמשך לבקשות והתעניינות העולה מן השטח, ואנו קשובים לנושאים הבוערים שעל סדר יומם של מפעלי האזור. הקורס שהוצע לראשונה בצפון נועד להעמיק ולהעשיר את הידע של אנשי המכשור, הבקרה, החשמל, האלקטרוניקה והמכטרוניקה במפעלים ולהעניק להם כלים ומתודות חדשניות להתמודדות עם אתגרי התעשייה". מנחה הקורס מוטי גולן, מהנדס מכשור ובקרה בכיר העוסק בהנחיית התחום בתעשייה מזה שנים רבות, מסר כי "נושא המכשור והבקרה הוזנח בישראל שנים ארוכות, מה שיצר מחסור חמור בכוח אדם מיומן. לדאבוני, כיום אין מוסדות לימוד שמלמדים את הנושאים הללו לעומק. מגמות המכשור והבקרה בבתי הספר התיכוניים נסגרו, וגם מהשירות הצבאי נפלטים אנשים שלא מחזיקים בידע המקצועי הדרוש, הלכה למעשה. הוותיקים שעסקו בתחום פורשים מפאת גילם, ויש צורך בכוח אדם מיומן שיכיר את רזי המקצוע. אל הקורס בהתאחדות התעשיינים הגיעו הנדסאי ומהנדסי חשמל ממגוון רחב של תעשיות- צמיגים, פלסטיק, אלומיניום, וגם מתעשיית התרופות".

סירטון הדגמה למעבדה ניידת בפנאומטיקההקליקו כאן לסרטון

המלצות להכשרת עובדי ייצור

הקליקו כאן לסרטון
מלאו את הפרטים הבאים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

שם הפונה

שם החברה

דוא"ל

טלפון

נושא הפניה