הכנת סקרי הדרכה מקצועיות והכשרה פנימית

רקע ומטרה
מפעל מעוניין להכין תוכנית מסודרת להדרכה פנימית של עובדים ע"י מדריכים מהמפעל.מטרת הייעוץ להתאים את הידע של העובדים לציוד ולטכנולוגיה של המפעל תוך הרחבת הידע של העובד בתחומי עיסוקו. הדרכת העובדים תבוצע תוך כדי העבודה (O.J.T ) ותבוצע ע"י מפעילים בכירים ומנהלים שונים בארגון תוך דגש על חיזוק הידע המעשי על בסיס ידע מקצועי ותיאורטי.תופק תוכנית מסודרת לכל שלב בחניכה תוך פריסת לוחות הזמנים לכל נושא והגדרת המנחים.יוכן תיק מסודר (ובנוסף מצגת) שבו יכללו כל שלבי ההדרכה לפי נושאים.

השיטה
אנו נוביל את התהליך הארגוני וההדרכתי וניפגש במפעל עם המנהלים והרכזים המקצועיים בכל תחום. אנשי המפעל יאספו את החומרים הרלוונטיים לתהליך הייצור ולמכונות שנעשה בהם שימוש ויחליטו בשיתוף על פרקי ההדרכה בנושאים הטכניים בדגש על הציוד המופעל. החומר יעובד לחומר הדרכתי גראפי וידידותי שיאפשר למנהל המקצועי לבצע את ההכשרה באופן קולח ומעניין. יוצגו טיוטות לצוות המפעל ויבוצעו שינויים בהתאם להערות.

פרקי הדרכה לדוגמא
ידע תיאורטי ומעשי בחומרים הנמצאים בשימוש המחלקה .
תהליכי היצור
מכונות בשימוש והוראות תפעול ותחזוקה.
השלמת ידע במכונות ותחזוקה לשיפור הידע המקצועי בתחומים רלוונטיים לעבודתו
איכות המוצר
תחזוקה מונעת

לאחר הכנת תוכנית ההדרכה המחלקתית תיערך הדרכה קצרה לכל עובדי המחלקה כולל עובדים וותיקים. בתהליך זה יופקו לקחים ויוכנסו שינויים בתוכנית בהתאם לצורך.הפקת חוברת הדרכה לכל מחלקה . מטרת החוברת לעזור למדריך להעביר הדרכה מסודרת פשוטה וברורה.

לשיפור יכולות וטכניקות הדרכה יודרכו המדריכים בנושאים כגון:
הצגה נכונה של נושא
הכנת מצגת אפקטיבית/ ואו שימוש נכון בחומרי ההדרכה שהוכנו.
עמידה מול קהל
תרגול וסימולציות

ניהול צוותי שיפור

רקע ומטרה
צוותי שיפור הם צוותים הנבחרים מקרב העובדים, אשר מקבלים משימה לייעל או לשפר בתחום מוגדר מראש, ופועלים למימושה. במטרה לגרום לשיתוף ידע רב ממקורות שונים, אחוד גורמים מתחומים שונים בארגון, חיזוק הקשר בין ההנהלה לעובדים, יוצירת תחושה של שותפות בקבלת ההחלטות ובעשייה, פיתוח ביטחון עצמי אצל העובדים עקב פתירת בעיות מסובכות הקשורות לארגון, שיפור בעבודת הצוות של העובדים. חברי צוות השיפור יכולים להגיע מכמה מחלקות רלוונטיות לנושא המטופל

קהל היעד
מנהלים ועובדים אשר מעוניינים להוביל משימות שיפור בארגון

שלבי העבודה (לכל קבוצה בנפרד)
שלב א: איתור הנושא בו רוצה הקבוצה לטפל
• דיון עם המנחה על שיטת העבודה
• סיעור מוחות
• החלטה על "פרויקט" אותו רוצים לשפר או לייעל
• קבלת אישור לנושא

שלב ב: גיבוש הצוות והחלטה על כללי עבודה
• יצירת אווירת עבודה
• הגדרה וחלוקת תפקידים בצוות
• הגדרת לוחות צוותים

שלב ג: איסוף וניתוח נתונים
• איזה נתונים לאסוף
• כיצד לנתח את הנתונים
• קבלת עזרה מהצוות המקצועי במפעל (כולל הנהלה)

שלב ד: המלצות לשיפור
• הצעות למס` אופציות לפתרון
• החלטה על פתרון מועדף
• בדיקה וניתוח האפקטיביות הכלכלית של הרעיון

שלב ה: הצגת הנושא בפני ההנהלה
• הצגת ה"פרויקט"
• קבלת אישור לביצוע

שלב ו: מימוש הפתרון
• הרצת פיילוט והכנסת שינויים כמשוב
• ניתוח עלויות מול חסכון

יעוץ אישי למנהלים בתעשייה

רקע ומטרה
ליווי מקצועי בתחומי הניהול של מנהלים בתעשייה, תוך תמיכה והכוונה בפעילויות ניהוליות אותם הוא מבצע . הגדרת יעדים בתחומי הניהול וליווי המנהל להשגת יעדים אלו. איתור פערי ידע ניהולי והשלמתם. הליווי האישי מנסה לא להשאיר את המנהל "בודד במערכה" לתמוך בו ולכוונו להשגת היעדים שיקבעו במשותף.

השיטה:
יערך "אבחון" הן אישי והן ארגוני בו יוגדרו הצרכים ותבנה תוכנית פעילות. מפגש זה יערך עם מנהל הייצור ובנפרד עם נציג הנהלה בכיר. מטרת מפגש זה הגדרת יעדים - תוך ניסיון להגדיר יעדים מדידים על מנת לבדוק אפקטיביות התהליך בהמשך.
מפגשים שיתואמו ישירות מול המנהל תוך עמידה על תקציב שעות שיאושר מראש ע"י הנהלת המפעל. הטיפול הינו אישי ודיסקרטי אולם בנושאים בהם יש צורך במעורבות ארגונית הנושא יועלה לדיון רחב יותר בתאום עם מנהלי הייצור.

נושאים לדוגמא הניתנים לטיפול בשיטה זו: (הנושאים הסופיים יתואמו במשותף)
• ניהול נכון של משימות וסדרי עדיפויות
• התמודדות בקונפליקטים
• ניהול זמן אפקטיבי
• קידום נושאים ניהוליים בצורה אפקטיבית
• האצלת סמכויות
• התנהלות מול ההנהלה הבכירה
• טיפול בעובדים ומנהלי ביניים
• חשיבה "מחוץ לקופסא"

בתהליך זה מתגלים לעיתים פערי ידע נקודתיים בתחומים שונים כגון: מחשוב, ניהול פרויקטים, ידע טכני ספציפי ועוד - במקרים אלו ותוך תיאום מוקדם, ניתן לשלב במפגשים מסוימים בעלי מקצוע מטעמנו שישלימו את הידע הנדרש בצורה נקודתית וקצרה.
מלאו את הפרטים הבאים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

שם הפונה

שם החברה

דוא"ל

טלפון

נושא הפניה