קורס מכשור ובקרה

הקניית יידע במערכות מכשור ובקרה, הכרת מבנה ומרכיבי הבקר ושילוב בתהליכי המפעל.
רקע ומטרה
מנהלי אחזקה וייצור, חשמלאים, עובדי מכשור ובקרה המתחזקים מערכות אלו במפעל.
קהל היעד

מבוא לבקרים:

• השוואה בין מערכות
• מושגי יסוד בבקרה
• יחידות מידה, תכונות נוזלים
• הגדרות: ממשק/ מכונה / מחשב = COMPUTER /MACHINE /INTERFACE
• יסודות המדידה ואפיון ביצועים נדרשים ממכשירים בתהליכים תעשייתיים.

מערכת משולבת בקר בסיסית:

• מרכיבי המערכת, סימולים תקניים בבקרה, הסבר

מערכת בחוג סגור וחוג פתוח:

• חיישנים וציוד היקפי
• שסתומי בקרה
• השפה השימושית דיאגרמת סולם

מבנה הבקר:

• הבקר מבנה כללי מבנה פנימי
• מבנה הבקר פיזית
• תקשורת בין בקרים
• תקשורת בין בקר למחשב

בחירת בקרים מתוכנתים:

• שילוב הבקר בהפעלת רכיבים במערכת
• שיקולים בבחירת בקר

פיקוד חשמלי

• תכנון מעגלים קונבנציונאליים תרגול
• תכנון מעגלים אלקטרופניאומטיים, ומעגלים המחוברים לבקר מתוכנת
נושאי לימוד
סה"כ 48 שעות לימוד.
מתכונת הלימודים
פנים ארגוני - באתר הלקוח על פי הזמנת הארגון.
מקום הלימודים
תעודת השתתפות של חברת עלמה.
חברי איגוד המתכת בהתאחדות התעשיינים, יוכלו להגיש בקשה לסבסוד הקורס בהתאם לתקנון.
הערות
קורס מכשור ובקרה
מלאו את הפרטים הבאים ונשמח ליצור אתכם קשר בהקדם.

שם הפונה

שם החברה

דוא"ל

טלפון

נושא הפניה